Wijziging Algemene Voorwaarden

De nieuwe voorwaarden
Als uitzendorganisatie is Meestersgilde lid van de brancheorganisatie NBBU (Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). De dienstverlening van Meestersgilde wordt ook verleend onder toepassing van de Algemene Voorwaarden van de NBBU. Om ervoor te zorgen dat de voorwaarden waaronder wij samenwerken, ook na de wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de nieuwe NBBU-cao, aansluiten bij de realiteit zijn deze op onderdelen herschreven.

Download
Aangezien deze nieuwe voorwaarden de oude vervangen, stellen wij u deze graag ter beschikking. De nieuwe algemene voorwaarden vindt u via deze link (pdf).

Mocht u liever een afschrift per post ontvangen, laat het ons gerust weten. Wij zullen u deze dan per omgaande toesturen. Uiteraard zijn deze voorwaarden ook te downloaden via onze website www.meestersgilde.nl/downloads. De specifieke aanvulling van Meestersgilde op de van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.