Het Regeerakkoord – Werken met Zelfstandigen via een opdrachtgeversverklaring

Het nieuwe kabinet kondigt de nodige maatregelen aan die effect hebben op de manier waarop bedrijven hun behoefte aan flexibel personeel organiseren. Met name de inhuur van zelfstandigen gaat – opnieuw – fors op de schop.

In het nieuwe regeerakkoord zijn diverse passages opgenomen die betrekking hebben op de inhuur van zelfstandigen. Er wordt o.a. gesproken over de afschaffing van de Wet DBA. In plaats van met de modelovereenkomsten zal men binnen de sector zeer waarschijnlijk moeten gaan werken met een zgn. opdrachtgeversverklaring. Deze opdrachtgeversverklaring zal ter zijner tijd te verkrijgen zal zijn via een webmodule op de site van de Belastingdienst. Doel van de opdrachtgeversverklaring is dat er vooraf duidelijkheid verkregen wordt of iemand als zelfstandige ingehuurd kan worden, zonder risico op naheffingen loonbelasting. Onderdeel in het van toepassing verklaren van deze verklaring is dat men werkt binnen een bandbreedte van een minimum en maximum tarief. In het geval dat het uurtarief lager ligt dan het vastgestelde minimum tarief is er altijd sprake van een dienstbetrekking. In het geval dat het uurtarief hoger ligt dan het vastgestelde maximum tarief zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van een zgn. opting-out regeling. Daarnaast vindt er modernisering plaats van het arbeidsrecht m.b.t. de gezagsverhouding.

Bij de ontwikkelingen omtrent de inhuur van zelfstandigen is Meestersgilde gaarne uw kennispartner uit de praktijk. Deze rol kan Meestersgilde als geen ander vervullen vannuit haar actieve lidmaatschap en betrokkenheid bij de Branche Organisatie Voor Intermediairs en Brokers (www.bovib.nl). Daarnaast beschikt Meestersgilde vanuit de NBBU over het kwaliteitskeurmerk gecertificeerd ZZP Bemiddelaar (www.nbbu.nl).

Van ons kunt u dus verwachten dat wij ter zijner tijd komen met een werkbare oplossing die recht doet aan de laatste ontwikkelingen!

In onze eerste nieuwsbrief van 2018 hopen wij u meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen/ aanpassingen die nodig zijn op het gebied van de inhuur van en het werken met zelfstandigen.