SealteQ over de kracht van Meestersgilde

”SealteQ West is een innovatieve en gecertificeerde specialist op het gebied van onderhoud en renovatie van betonconstructies. Wij voeren veel verschillende soorten onderhoudswerkzaamheden uit die qua vakmanschap en kennis veel vragen van de in te zetten personeelsleden. Dit betreft zowel constructieve ingrepen aan de draagstructuur van gebouwen en constructies als ook curatieve en preventieve maatregelen variërend van kathodische bescherming tot het aanbrengen van kunststof beschermingssystemen en waterdichting in vele vormen. Om onze gestage groei in West Nederland waar nodig te ondersteunen doen we al geruime tijd op een plezierige manier zaken met Meestergilde.

De samenwerking met Meestergilde in de afgelopen 7 jaar kenmerkt zich in de basis door flexibiliteit en het nakomen van afspraken. Dat men het administratieve deel goed onder controle heeft mag wellicht als vanzelfsprekendheid worden beschouwd maar moet wel bij voortduring worden waargemaakt. Op deze wijze kunnen wij als renovatiespecialist ons blijven richten op onze corebusiness: het beschermen en behouden van vastgoed.”

Chris Uittenbogaard
Directeur SealteQ West B.V.