Beers Totaalonderhoud over de kracht van Meestersgilde

“Beers Totaalonderhoud doet inmiddels ruim 6 jaar zaken met Meestersgilde en wij zijn hier heel positief over. Meestersgilde is namelijk in staat ons te voorzien van kwalitatief goede vaklieden waarvan we op aan kunnen en die passen binnen het team. Hierdoor kunnen wij onze snelle groei op de juiste wijze invullen en ons blijven concentreren op de uitvoering van onze werken.
We omschrijven de relatie met Meestersgilde als doelgericht en zijn gecharmeerd van de no-nonsens aanpak. De communicatie en bereikbaarheid ervaren wij als prettig. Pluspunt is ook het vestigingennetwerk van Meestersgilde waarvan we gebruik maken. Hierdoor zijn we namelijk in staat om over vaklieden te beschikken die woonachtig zijn in de omgeving van het werk.”

Dennis Beers
Directeur Beers Totaalonderhoud B.V.