Nieuwe regelgeving vanuit Europese Unie voor werken met diisocyanaten

De Europese Unie heeft nieuwe regels opgelegd voor gebruikers die beroepsmatig met diisocyanaten werken.

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten zijn chemicaliën die vaak voorkomen in twee-componenten systemen die bij het samenvoegen leiden tot flexibele en harde schuimen (PUR-schuimen), kitten, lijmen en coatings zoals bepaalde twee componenten verven en vernissen. Tijdens het werken met deze materialen kunnen chemische stoffen vrijkomen.

Werk je met diisocyanaten? Check het etiket!

Iedereen die na 24 augustus 2023 met een product werkt dat meer dan 0,1% diisocyanaten bevat, moet een opleiding hebben gevolgd over het veilig gebruik van deze producten. Het moet aantoonbaar zijn dat deze opleiding met succes is afgerond. Wanneer de opleiding verplicht is voor jouw product moet dat ook zowel in het veiligheidsinformatieblad als op het etiket vermeld worden. Check dus altijd het etiket en vraag bij twijfel je leverancier of het product onder de restrictie valt. Klik hier voor meer informatie over diisocyanaten en opleidingen vanuit onze partner OnderhoudNL.

Ook vind je meer informatie op de website van de Rijksoverheid.