Meestersgilde opnieuw VCU-gecertificeerd

Meestersgilde is al jarenlang een VCU-gecertificeerd uitzendbureau, en behoudt ook nu deze VCU-certificering. We lichten u graag in over de betekenis van dit certificaat voor u als inlener.

De Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties is afgeleid van VCA. Het VCA is gericht op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

VCU is gericht op veiligheid en gezondheid. Hieraan gekoppeld is een VG-beheerssysteem. Een uitzendbureau dat in bezit is van een VCU-certificaat kan daarmee aantonen dat het in het bezit is van een VG-beheerssysteem. De certificering toont aan dat het VG-beheerssysteem wordt toegepast en op orde is.

Voor Meestersgilde is het volgen van het VG- beheerssysteem een vanzelfsprekendheid vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap voor haar medewerkers. Daarsnaast is het volgen van het VG-beheerssysteem voor Meestersgilde ingegeven door het feit dat zij als partner graag gedeelde verantwoordelijkheid binnen de aandachtsgebieden veiligheid en gezondheid wil dragen met haar opdrachtgevers.

Voor opdrachtgevers die zelf VCA-gecertificeerd zijn is zakendoen met een VCU-gecertificeerd uitzendbureau bijna een must. Hiermee verzekert u zich immers van het feit dat het uitzendbureau waarmee u werkt  en de bij haar werkende intercedenten en/of leidinggevenden, goed op de hoogte zijn van alle aspecten die verband houden met veiligheid, gezondheid en milieu.