Meestersgilde behaald keurmerk ZZP-Bemiddelaar!

Het ZZP Intermediair certificaat is een kwaliteitskeurmerk van de NBBU wat wordt toegekend aan intermediairs die op de juiste wijze zzp-ers bemiddelen naar opdrachtgevers.
Een geaccrediteerde  onafhankeijke controle-instelling beoordeelt de werkwijze van Meestersgilde op het onderdeel bemiddeling zzp-ers.
Tot de beoordelingscriteria behoren onder andere het voeren van een juiste en overzichtelijke administratie, juiste dossiervorming, het nakomen van betalingsverplichtingen richting zzp-er, juiste facturatie aan opdrachtgevers, het gebruiken van een goedgekeurde bemiddelingsovereenkomst etc. Meestersgilde behoort tot de eerste bedrijven aan wie dit kwaliteitskeurmerk is toegekend.