Maakt u gebruik van zzp’ers als u extra vakmensen nodig heeft?

Zo ja, dan raden wij u aan kennis te nemen van de brief van De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, J.A. Vijlbrief.

Deze brief is op 4 februari jl. verzonden aan De Tweede Kamer om te informeren over het toezicht en de handhaving die voortvloeit en uit de Wet DBA en de vervanging daarvan. Hierin geeft de Staatssecretaris aan dat de Bouw en – Zorg zijn gekozen als sectoren waar als eerste de zogenaamde sectorbenadering zal worden toegepast.

Dit betekent dus dat het voor u als inlener van zzp’ers heel belangrijk is dat u uw zaken rondom de inzet van zzp’ers goed geregeld heeft.

Onze medewerkers beschikken over veel relevante kennis als het gaat om de wet- en regelgeving in deze en delen dat graag met u. Daarnaast is onze dienstverlening er volledig op gericht om u te ondersteunen hierin.

Neem contact op