Vanzelfsprekend goed geregeld bij Meestersgilde

Kwaliteit en zekerheid

Meestersgilde heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit onderstrepen wij met verschillende relevante lidmaatschappen en certificeringen, waarvan u de officiële verklaringen hier kunt raadplegen.

 

        Lid van de NBBU

  •  NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 1000 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.
        SNA gecertificeerd volgens de NEN 4400 Norm

  • SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen. Met dit keurmerk worden opdrachtgevers behoed voor de aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale premies.
       VCU Gecertificeerd versie 2011/05

  • VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Meestersgilde werkt volgens een VG Beheersysteem wat gerelateerd is aan de opdrachtgevers waaraan wij onze krachten ter beschikking stellen.
      Partner van I-ZO | De vertegenwoordiger van zzp-intermediairs

  • Meestersgilde is partner van I-ZO, een platform en vertegenwoordiger voor zzp-intermediairs in Nederland. Het platform staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit, goed opdrachtgeverschap en goed ondernemerschap. Ze investeren in kennis, volgen de ontwikkelingen voor zelfstandige ondernemers op de voet, lobbyen en borgen de kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit zijn kernwaardes en activiteiten die bij Meestersgilde hoog in het vaandel staan.