Vanzelfsprekend goed geregeld bij Meestersgilde

Kwaliteit en zekerheid

Meestersgilde heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Dit onderstrepen wij met verschillende relevante lidmaatschappen en certificeringen, waarvan u de officiële verklaringen hier kunt raadplegen.

nbbu-logo Lid van de NBBU
NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen, is de brancheorganisatie van uitzendondernemingen die de belangen behartigt van ruim 1000 uitzendondernemingen, met name in het segment van het midden- en kleinbedrijf (mkb) van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen.
sna-logo SNA – gecertificeerd volgens de NEN – 4400 Norm
SNA-gecertificeerde uitleners bewijzen met het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd voldoende loonheffingen en/of omzetbelasting afdragen. Met dit keurmerk worden opdrachtgevers behoed voor de aansprakelijkheid voor niet afgedragen belastingen en sociale premies.
bovib-logo Lid van Bovib voor duurzame bemiddeling van ZZP-ers
Bovib is belangenbehartiger van partijen die inhuur van extern personeel organiseren en maakt zich sterk voor een betrouwbare positie van onafhankelijke en kwalitatief goede intermediairs. Het doel van de brancheorganisatie is het optimaliseren van de vraag en het aanbod op de flexibele arbeidsmarkt en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening binnen deze brancheorganisatie. Bovib-leden hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en zijn onafhankelijk, transparant, financieel stabiel en betrouwbaar. Een lid van Bovib biedt opdrachtgevers meer zekerheid voor nu en de toekomst.
VCU Gecertificeerd versie 2011/05
VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en komt voort uit VCA.VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving.Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. Meestersgilde werkt volgens een VG Beheersysteem wat gerelateerd is aan de opdrachtgevers waaraan wij onze krachten ter beschikking stellen.