Corona update

We beleven op dit moment met elkaar een bijzonder heftige periode naar aanleiding van het Coronavirus dat rondwaart door de wereld. Op persoonlijk vlak maken velen zich zorgen over hun gezondheid, hun baan, hun wekelijkse boodschappen etc. Bedrijfsmatig hebben velen te maken met beperkingen als gevolg van het feit dat zij werkzaamheden niet op de gebruikelijke wijze kunnen uitvoeren.

Meestersgilde laat u hierbij weten dat wij maatregelen hebben getroffen in het contact met collega’s, klanten en opdrachtgevers. We zijn nog steeds op dezelfde wijze bereikbaar als anders en er zijn aan onze kant vooralsnog geen wijzigingen die ons beperken in de uitvoering van onze werkzaamheden.

Al onze medewerkers en opdrachtgevers hebben van ons een bericht ontvangen met informatie rondom het virus, persoonlijke preventie en aanpak verzuim in geval van ziekte. Daarnaast hebben wij de afgelopen dagen benut om iedereen telefonisch te spreken om te voorzien in informatie rondom vragen die er zouden kunnen leven.

Mocht het zo zijn dat u vragen heeft rondom de inzet van medewerkers, verzuimmanagement of anderszins dan zijn wij u graag van dienst.

Hartelijke groet,

Peter Huijser
Directeur Meestersgilde